Potrebna dokumentacija za legalizaciju objekata

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je, prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
  2. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
  3. dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

Informativna cijena za za izradu dokumentacije je:

http://www.robur.hr/legalizacija-objekata/potrebna-dokumentacija-za-legalizaciju

Wednesday the 16th. Joomla 2.5 Templates. Točno, brzo i povoljno