Etažiranje nekretnine-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Etažiranje nekretnine

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo, a to je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom. Za postupak etažiranja objekt mora biti upisan u katastru i zemljišnoj knjizi, a etažirati se mogu obiteljske zgrade s dvije i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Zakon predviđa mogućnost etažiranja i jedne etažne jedinice, ali to se može realizirati samo u sudskom postupku. Kad zgrada ima više ulaza, a ne nalazi se cijela na jednoj zemljišnoj čestici, treba etažirati cijelu zgradu sa svim ulazima, a ne samo jedan ulaz.

Etažirana nekretnina postaje stvarno vlasništvo upisom u zemljišne knjige čime se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje stana, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine tj. zemljišta sa zgradom. Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.). Također se etažiranjem omogućuje dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin posebni dio.

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:

a) prikupljanje dokumentacije
b) izrada elaborata etažiranja
c) pravni proces u etažiranju

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

a) nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu),
b) Građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje,
c) kopija katastarskog plana,
d) prijepis posjedovnog lista (katastar) i
e) zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica).

Za sve nejasnoće i upite slobodno nas kontaktirajte.