Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige (gruntovnice)-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige (gruntovnice)

Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) je postupak u kojemu se usklađuju podaci o nekretnini upisani u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici). Elaborat usklađenja izrađuje i ovjerava pečatom i potpisom ovlašteni geodetski izvoditelj. Neusklađenost podataka u katastru i zemljišnoj knjizi vrlo je česta pojava i u načelu bi svaki nositelj prava na nekretnini trebao uskladiti podatke u te dvije evidencije, tj. imati tzv. čiste papire. Samo uredni papiri u katastru i zemljišnim knjigama su čisti papiri i jamče vlasništvo!

Neusklađenost podataka

Neusklađenost podataka se očituje u vidu neslaganja broja čestice, upisane površine, izgrađenosti, neusklađenosti vlasnika, tj. posjednika, podacima o osobama i dr. Također, moguće je da čestica postoji u katastru ali ne i u zemljišnoj knjizi i obrnuto. Česta je pojava neusklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige i sa stvarnim stanjem na terenu. 

Zašto je važno uskladiti podatke u katastru i gruntovnici? 

Usklađenost podataka u katastru i zemljišnoj knjizi nužan je kod kupoprodaje nekretnina, dobivanja hipotekarnog kredita banaka, gradnje, etažiranja.
Prilikom kupoprodaje nekretnina mjerodavni su podaci u zemljišnim knjigama, što je vidljivo i iz izvatka katastra u kojem stoji napomena da podaci ne služe kao dokaz vlasništva. Stoga je najvažnije da prodavatelj nekretnine bude upisan u zemljišne knjige jer će se jedino u tom slučaju moći zaključiti valjani kupoprodajni ugovor i steći pravo vlasništva. Dakle, katastar ne označava vlasništvo, već samo posjed. Podaci u zemljišnoj knjizi su punovažeći kod vlasništva.

Važno je znati

Kako biste saznali jesu li podaci o čestici usklađeni, potrebno je napraviti identifikaciju. Podatak o identifikaciji izdaje nadležni ured za katastar. Ako se podaci katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) razlikuju, tj. nisu usklađeni, potrebno je angažirati ovlaštenog geodetskog stručnjaka kako bi izradio geodetski elaborat usklađenja.

Za sve nejasnoće i upite slobodno se javite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Cijenu elaborata određujemo nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o složenosti problema, broju katastarskih čestica, rokovima izrade i dr.