Što nakon uknjižbe?-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Što nakon uknjižbe?

Nakon uknjižbe, ukoliko ima potrebe za dodatnim imovinsko-pravnim rješavanjem, može se raditi elaborat diobe odnosno elaborat etažiranja objekta. Dakle, ukoliko ima potrebe za diobom (podjelom) zgrade radi se etažiranje odnosno dioba vlasništva.

Što je elaborat diobe odnosno elaborat etažiranja objekta? Dioba zgrade je podjela vlasništva po određenim savršenim udjelima. Da bi se provela dioba zgrade potrebno je imati zasebnu stambenu funkcionalnu jedinicu koja se sastoji od kupaonice, dnevnog boravka, kuhinje, i blagovaonice. Preduvjet za diobu vlasništva je legalan (legaliziran) objekt koji je ucrtan u katastar i zemljišnu knjigu. Broj stambenih jedinica se definira u projektnoj dokumentaciji - građevinskoj dozvoli ili rješenju o izvedenom stanju. Građevina /zgrada se može podijeliti na onoliki broj zasebnih stambenih jedinica koliko je navedeno u aktima gradnje.

Vjerojatno najčešća prednost etažiranja bila bi čisti imovinsko pravni dokumenti odnosno vlasnički list, (podjela između suvlasnika kako bi se točno znalo što je čije i na papiru). Drugi razlog etažiranja je hipotekarni kredit - u slučaju kreditiranja kada se podiže kredit za tu stambenu jedinicu a ne za cijelu zgradu. Tu treba imati na umu da Zakon o etažiranju službeno nije donesen već se poziva na Zakon o stvarnim pravima i obveznim odnosima (vlasništva).

Provedba etažiranja

Princincip etažiranja započinje izradom prijedloga etažnog elaborata u kojem se prikazuju tlocrti pojedinih etaža i svaka stambena jedinica se označava zasebnom bojom te se radi izračun neto korisne površine. Iz toga se izračuna udio neto korisne površine koji se stavlja u određenim omjerima koliko pripada kojoj zasebnoj stambenoj jedinici udjela. Za takav elaborat, ukoliko ga stranke prihvaćaju, upravno tijelo izdaje potvrdu te se s tom potvrdom etažni elaborat dostavlja na provedbu u zemljišno-knjižni odjel.

Važno je znati

Sastavni dijelovi elaborata etažiranja su kopija katastarskog plana, dokaz legalnosti zgrade, posjedovni list i zemljšno-knjižni izvadak.
Za sve upite, nejasnoće i izradu elaborata slobodno se javite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.