Što nakon rješenja o izvedenom stanju (legalizacije)-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Što nakon rješenja o izvedenom stanju (legalizacije)?

Cijeli postupak legalizacije išao je u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju. Što to zapravo znači za korisnika? Svrha legalizacije je, zapravo, dobijanje rješenja o izvedenom stanju - da se objekt smije zadržati u postojećim dimenzijama, obliku, da zadovoljava parametre prostornog plana i svih ostalih zakonskih dozvola.


No, što kad se dobije rješenje o izvedenom stanju (legalizaciji)?


Kad se dobije to rješenje sljedeći korak je evidentiranje objekta u katastru i u zemljišne knjige. Za to evidentiranje potreban je geodetski elaborat.
Podsjećamo, za legalizaciju se radi geodetska i arhitektonska snimka stvarnog stanja. To rješenje pokazuje na kojoj se čestici i katastarskoj općini objekt nalazi.
Što je sve bitno za elaborat?

1. rješenje o legalizaciji – dokaz o legalnosti objekta
2. broj čestice
3. katastarska općina


Koji je postupak izrade geodetskog elaborata?


Kao prvo, potreban je izlazak na teren stručne osobe (geodeta) koja će snimiti objekt (građevinu) koja se legalizira, postojeće ograde odnosno međe (ukoliko građevinska čestica nije ograđena ili omeđena potrebno je na terenu označiti stanje međa prema stanju u katastru). Nakon snimanja i utvrđivanja stvarnog stanja na terenu izrađuje se geodetski elaborat koji se predaje u katastar. Zadaća katastra je utvrđivanje tehničke ispravnosti geodetskog elaborata. Ukoliko je sve u redu slijedi provedba u katastru i zemljišnim knjigama.
Valja imati na umu da ukoliko je stranka vlasnik zemlje ili posjednik sve pojednostavljuje postupak. Ako je već evidentirana parcela u katastru i zemljišnoj knjizi onda stranka potpisuje zahtjev za provedbu elaborata jer nema nikakvih zapreka da se elaborat provede – upiše kuća u katastar i zemljišne knjige. No, vrlo čest je slučaj da čestica postoji u katastru ali ne i u knjigama. U tom slučaju slijedi imovinsko-pravna provjera.


Važno je zapamtiti


Kad se dobije rješenje o izvedenom stanju potrebno je taj objekt evidentirati u katastar i zemljišnoj knjizi. Da bi se to provelo potrebno je izraditi geodetski elaborat koji mora izraditi ovlaštena osoba. Elaborat se predaje u katastar na pregled i ovjeru. Ukoliko nije riješeno imovinsko-pravno vlasništvo (ima više vlasnika ili je državno vlasništvo) potrebno je to provesti kroz zemljišne knjige a onda i katastar.

Za sve upite, nejasnoće i izradu elaborata slobodno se javite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.