Čemu služi i što je sve potrebno za glavni projekt -http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Čemu služi i što je sve potrebno za glavni projekt

Glavni projekt je dio projektno-tehničke dokumentacije koja služi za dobivanje građevinske dozvole. Ovom projektu prethodi idejni projekt kojim se definiraju značajke onoga što će se graditi, a glavnim projektom se to razrađuje do detalja (to je zapravo razrada idejnog projekta).

Glavni projekt sastoji se od više mapa:

1. Arhitektonski projekt (koji može uključivati projekt toplinske zaštite zgrade te zaštitu od buke i vibracija)
2. Projekt konstrukcije 
3. Projekt instalacija (ovisno o potrebi investitora to su projekti elektroinstalacija, projekti strojarskih instalacija i projekti vodovoda i odvodnje)
4. Geodetski projekt (ako je potreban)
5. Projekt zaštite na radu, projekt zaštite od požara ( ovisno o vrsti građevine koja je predmet razrade projektne dokumentacije)

Važno je znati

Za razliku od novogradnje, kada je riječ o dogradnji, rekonstrukciji i sl. bilo bi poželjno imati dokumentaciju od postojeće građevine - građevinska ili uporabna dozvola, rješenje o gradnji...   

Za više informacija, upite, nejasnoće i izradu glavnog projekta slobodno nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.