Čemu služi geodetski projekt?-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Čemu služi geodetski projekt

Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, koji su stupili na snagu 2014., prvi put je definiran geodetski projekt. Geodetskim projektom, koji je sastavni dio idejnog projekta, a koji je sastavnio dio lokacijske dozvole, međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine te evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar. Iako smo gore naveli da je njegov sastavni dio, geodetski projekt izrađuje se kao zasebni dio idejnog projekta. 

Geodetski projekt provodi se u tri faze:

1. izrada geodetskog projekta za ishođenje građevinske ili lokacijske dozvole
a) podloga za projektanta
b) formiranje građevne čestice
c) evidentiranje budućeg objekta u katastru
2. početak gradnje i iskolčenjena terenu
3. izjava inženjera (nakon završetka objekta)

Tvrtka Robur nudi kompletnu uslugu koja podrazumijeva podlogu za projektiranje, parcelaciju građevinskog zemljišta, formiranje gređevne čestice, evidentiranje objekta u katastru, iskolčenje objekta na terenu te izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je objekt gotov. Naravno, ukoliko postoji potreba - usluga se može i razdvojiti. 

Važno je znati

Do 2014. godine geodetski projekt nije postojao kao takav već su radovi rađeni po fazama. To je izmijenjeno Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, koji su stupili na snagu 2014., kada je definiran geodetski projekt kojim su objedinjeni svi radovi u jedan veliki projekt. Pojednostavljeno rečeno, geodetski projekt je skup svih geodetskih radova od planiranja gradnje do evidentiranja objekta u katastru i zemljišnoj knjizi. Tako se za geodetski projekt može reći da je skup za ishođenje dozvole za formiranje građevne čestice, evidentiranje objekta u katastru i završetak i upotrebu građevine. Iako je moguće svaki rad napraviti zasebno - po fazama, tvrtka Robur daje kompletnu (i jeftiniju) uslugu tako da stranka nema potrebu tražiti usluge na raznim stranama. 

Na kraju, za svaku gradnju kuće, zgrade i sl. potreban je geodetski projekt.

Za sve upite, nejasnoće i izradu geodetskog projekta slobodno se javite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.