Zemljišna knjiga-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Zemljišna knjiga

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obavezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama.

Zemljište je dio zemljine površine koji je u katastru zemljišta označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). U zemljišne se knjige upisuju stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno. U zemljišne se knjige upisuju i druge činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. Zemljišne knjige vode općinski sudovi.