Upis vlasnistva u katastar-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Upis vlasništva u katastar

Upis vlasništva u katastar i u zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika. Vlasništvo se upisuje temeljem pravnih akata propisanih Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Važno je znati i imati imovinsko-pravnu dokumentaciju nekretnine ("čisti papiri", "vlasništvo 1/1"), te da stanje u naravi (na terenu) odgovara stanju evidentiranom u katastru i zemljišnoj knjizi.

Bilo da je zemljište ograđeno vidljivim ogradama ili nekim drugim trajnim međnim oznakama, te ako nije označeno vidljivim trajnim međnim oznakama, neophodno je angažirati ovlaštenog geodetskog stručnjaka da provjeri položaj, površinu i oblik nekretnine te kao takvog upiše u katastar i zemljišne knjige i izradi elaborat kojim se takve eventualne promjene provode.


Za sve nejasnoće, upite, savjete i uslugu slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo vam odgovoriti odmah.