Upis kuće u katastar-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Upis kuće u katastar

Katastarski ured evidentira građevinu po službenoj dužnosti na temelju:

1.
geodetskog projekta te izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom;
2.
geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt.

Nakon što područni ured za katastar evidentira građevinu, nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola. Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola.