Čestica katastar-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Čestica katastar

Katastarska čestica je osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina i predstavlja područje katastarske općine određeno međama. Svaka katastarska čestica ima svoj zasebni broj unutar katastarske općine.