Katastarske i zemljišne knjige-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Katastarske i zemljišne knjige

U Republici Hrvatskoj se sustav registriranja nekretnina zasniva na dva, institucionalno odvojena registra: katastru i zemljišnim knjigama. Katastar nekretnina vodi Državna geodetska uprava, a zemljišno-knjižni odjel dio je sudskog sustava.

Katastar je evidencija koja sadrži nacrte pojedinačnih nekretnina razvrstane po katastarskim česticama i posjedovne listove iz kojih se vidi tko je korisnik nekretnina na pojedinoj čestici. Svaka čestica pokriva određenu zemljišnu površinu i objekte izgrađene na toj površini. Prema starim propisima, u katastar su se upisivali korisnici zemljišta koji često nisu bili i vlasnici dok se po novim propisima u posjedovne listove upisuju vlasnici. Stoga katastar nije pouzdan za utvrđivanje vlasništva, nego u prvom redu služi za utvrđivanje stanja nekretnina na pojedinoj katastarskoj čestici.

U zemljišne se knjige upisuju stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno. Stanje iz katastarskih knjiga možete pogledati na stranici Ministarstva pravosuđa, a stanje iz zemljišnih knjiga OVDJE.