Površina zemljišta-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Površina zemljišta

Površina zemljišta odnosno katastarske čestice utvrđuje se geodetskom izmjerom na terenu odnosno evidentiranjem stvarnog stanja. Površina čestice u naravi predstavlja površinu koja ima svoje granice bilo da su to ograde ili vidljive promjene kulture. Ukoliko granice nisu vidljive na terenu one se iskolčavaju i trajno obilježavaju od strane geodetskog stručnjaka.

Česta je pojava neusklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige u vidu površine čestice sa stvarnim stanjem na terenu. Stoga je potrebno angažirati geodetskog stručnjaka za izradu elaborata usklađenja (koji uključuje geodetsku izmjeru na terenu te određivanje stvarne površine pojedine parcele odnosno katastarske čestice).