Elaborat iskolčenja-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Elaborat iskolčenja

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje način iskolčenja građevine ili međa i način na koji su stabilizirane točke planirane za iskolčenje. Izrađuje ga osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

Elaborat iskolčenja ovisno o svrsi za koju se radi, najčešće sadrži:


- Rješenje DGU o davanju suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

- Rješenje o upisu osobe u imenik ovlaštenih inženjera geodezije

- Dokumentaciju na osnovu koje je izrađen elaborat iskolčenja građevine

- Nacrt iskolčenja

- Popis koordinata

- Tehničko izvješće


Za sve upite, savjet i uslugu izrade elaborata slobodno nas kontaktirajte.