Geodetski poslovi-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Geodetski poslovi

Geodetski poslovi su svi poslovi koje obavlja geodetski stručnjak. Neki od najčešćih geodetskih poslova su izrada geodetskih projekata, elaborata za upis objekata u katastar i zemljišne knjige, usklađenje podataka u katastru i zemljišnoj knjizi, izrada parcelacijskih elaborata, geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađenih objekata, iskolčenje objekata ili međa na terenu, praćenja u gradnji, izmjere za potrebe katastra vodova.

Ukoliko imate nekih nejasnoća, pitanja, potrebu za nekim od navedenih usluga ili stručni savjet slobodno nas kontaktirajte.