Ucrtavanje kuće u katastar-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Ucrtavanje kuće u katastar

Kuća se ucrtava u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, NN 86/07) koji mora biti izrađen i ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Dokumentacija potrebna za upis objekta u katastra i gruntovnicu:

- kopija katastarskog plana

- posjedovni list

- izvadak iz zemljišne knjige

- dokaz o legalnosti objekta