Geodetski snimak parcele-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Geodetski snimak parcele

Geodetski snimak parcele je snimak kojim geodetski stručnjak uspoređuje stvarno stanje na terenu sa stanjem u katastarskom operatu, te ukoliko je potrebno iskolčava međe parcele prema katastarskom planu.