Etažiranje-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad vašim stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan. Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.

Zbog čega je potrebno etažirati stan?


Jedini pravni dokaz o tome da ste vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana. Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora. Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:


 • - dobivanje hipotekarnog kredita
 • - kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • - diobu obiteljskih nekretnina
 • - ostavinsku diobu
 • - utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta


Što sve možete etažirati?


Etažirati možete obiteljske kuće s dva i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.


Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • - stanovi
  - poslovni prostori
  - garaže
  - parkirna mjesta 
  - pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

  Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

Od čega se sastoji elaborat etažiranja?


Na vaš zahtjev ovlaštene osobe će vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:


 • - tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
 • - tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • - prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • - prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
 • - grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
  - te prijedlog upisa u zemljišne knjige