Prenamjena zemljišta cijena-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Prenamjena zemljišta - cijena

Za postupak prenamjene zemljišta plaća se naknada koja ovisi o površini građevinske čestice (utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje). Visina naknade razlikuje se od slučaja do slučaja. U nekim slučajevima propisanim Zakonom (čl. 24 Zakona o poljoprivrednom zemljištu), investitor se oslobađa plaćanja jednokratne naknade.

Nadležni ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o visini naknade, na temelju podataka nadležne porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta unutar građevinskog područja, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka izvršnog akta na temelju kojeg se može graditi građevina, tj. od dana primitka potvrde glavnog projekta.