Parcelacija građevinskog zemljišta cijena-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

Parcelacija građevinskog zemljišta - cijena

Cijena parcelacije građevinskog zemljišta formira se nakon što stranka geodetskom stručnjaku dostavi osnovne podatke: katastarsku općinu i česticu. Na temelju toga te uvida u dokumentaciju može se formirati cijena koja ovisi o zahtjevnost posla.

Cjenik možete vidjeti OVDJE, ali za konačnu cijenu molimo da nas slobodno kontaktirate baš kao i za sve nejasnoće i savjete.