Cjenik-http://geodetske-usluge.com|2017

Tina Ujevića 5
Zagreb

098/909-5334
info@robur.hr

AKCIJA

CJENIK GEODETSKIH USLUGA - ROBUR d.o.o.

1. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

990.00 kn
   

2. ELABORAT ISKOLČENJA(u cijeni jedno iskolčenje)

 
A) Iskolčenja objekta do 100 m2 (za iskop) 1 500.00 kn
B) Iskolčenje objekta 101 - 500 m2 (za iskop) 2 000.00 kn
C) Iskolčenje objekta 501 - 1000 m2 (za iskop) 3 000.00 kn
D) Iskolčenje objekta većeg od 1000 m2 (za iskop) 4 000.00 kn
E) Iskolčenje na nanosnu skelu - dodatno na iskolčenje 1 000.00 kn
   

3. ISKOLČENJE MEĐE (ovisi o lokaciji, broju točaka i veličini parele)

 
A) Iskolčenja parcele do 1000 m2 (za mjerilo M 1:1000) 1 200.00 kn
B) Iskolčenja parcele od 1000-2000 m2 (za mjerilo M 1:1000) 1 800.00 kn
C) Iskolčenja parcele preko 2000 m2 (za mjerilo M 1:1000) 2 500.00 kn
D) Iskolčenje u otežanim uvjetima (šuma, raslinje, kamenjar, brijeg) 30% + A, B ili C
E) Iskolčenja parcele za mjerila M 1:2880 (treba prvo snimiti, pa uklopiti pa iskolčiti) 50% + A, B ili C
F) Pokazivanje točaka međe -  do 4 točke ide po komadu 400.00 kn
   

4. GEODETSKO SNIMANJE PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE (bez elaborata) -nije fiksno zbog tržišnih cijena

 
A) u naseljenom mjestu M1:1000 - 1ha (10 000 m2) 8 000.00 kn
B) u nenaseljenom mjestu M1:1000 - 1ha (10 000 m2) 6 500.00 kn
C) ceste i putevi  5.00 kn/m
D) Snimanje infrastrukturnih objekata u naseljenom području (vodovod, struja, kanalizacija i sl.)   3.00 kn/m
E) Snimanje infrastrukturnih objekata u nenaseljenom području (vodovod, struja, kanalizacija i sl.)  2.5 kn/m
F) U poljoprivrednom području izrada snimka je 30% jeftinija 40% od A, B, C …
G) U slučaju potrebe izrade geodetskog elaborata 2 000.00 kn
   

5. EVIDENTIRANJE OBJEKATA U KATASTAR ili ZK (upis objekta)

 
A) Upis objekta bez usklađenja do 200 m2 2 500.00 kn
B) Upis objekta sa usklađenjem do 200 m2 3 000.00 kn
C) Upis objekta bez usklađenja veći od 200 m2 + razvijenost po 5.00 kn/m2 2 800.00 kn
D) Upis objekta sa usklađenjem veći od 200 m2 + razvijenost po 5.00 kn/m2 3 300.00 kn
   

6. PARCELACIJA ZEMLJIŠTA(uključeno iskolčenje nove međe)

 
A) Parcelacija zemljišta na dvije čestice 3 000.00 kn
B) Formiranje svake dodatne parcele 30% + A
C) Parcelacija veća od 1000 m2 - na osnovnu cijenu ide 2.00 kn/m2 2.00 kn/m2 + A
D) Utvrđenje čestice prema Rješenju o izvedenom stanju (zbog troškova urbanizma na cijenu parcelacije kad treba) 500.00 kn
E) Za parcelacije jeftinije od 3000.00 kn dodatno naplaćujemo iskolčenje novonastalih međa 700.00 kn
   

7. GEODETSKI PROJEKT(na navedene cijene dodatni popust za komplet uslugu)

 
A) Geodetska situacija - detaljni snimak koji ovisi o vrsti terena kao i kod projektiranja - osnova za sve buduće geodetske radnje na terenu i uredu 2 000.00 kn
B) Elaborat usklađenja katastra i gruntovnice 2 200.00 kn
C) Elaborat iskolčenja (formirati proporcionalno cijenama ELABORATA ISKOLČENJA iz točke 2.) 2 000.00 kn
D) Parcelacija (utvrđenje građevne čestice) - (formirati proporcionalno cijenama PARCELACIJE iz točke 6.) 3 000.00 kn
E) Geodetski snimak građevine do 200m2 (formirati proporcionalno cijenama UPISA iz točke 5.) 2 000.00 kn